HAKKERT.NETWelcome to Legal information


HAKKERT.NET

Legal information

Corporate Disclaimer

Deze Site inclusief alle foto's, teksten, beelden, geluidsfragmenten en of filmclips zijn en blijven eigendom van Yvonne Hakkert. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van elektronisch publiceren, druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne Hakkert.

Na toestemming is het gebruik alleen toegestaan onder vermelding van de bovenstaande copyright melding. Het aanpassen van de tekst, foto's, beelden, geluid en of film is niet toegestaan. Reproductie of distributie buiten kennis van Yvonne Hakkert is door de wet verboden. Misbruik zal met alle juridische middelen worden aangevochten.

NOTE: Some of the links made available to you through hakkert.net will allow you to leave the hakkert.net Internet-site. Please be aware that the Internet sites available through these links, and the material that you may find there, are not under the control of hakkert.net. Therefore, hakkert.net cannot and does not make any representation to you about these sites or the materials available there, and the fact that hakkert.net has made these links available to you is not an endorsement or recommendation to you by hakkert.net of any of these sites or any material found there. hakkert.net is providing these links only as a convenience to you.


Copyright hakkert.net. All rights reserved Yvonne Hakkert


Warranties
THIS INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL HAKKERT.NET OR ANY OF ITS AFFILIATED COMPANIES OR SUBSIDARIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST DATA OR PROFITS), OR ANY OTHER DAMAGES WHATSOEVER WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS INFORMATION.

THIS INFORMATION COULD INCLUDE TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. CHANGES MAY BE PERIODICALLY ADDED TO THE INFORMATION HEREIN.


Copyright hakkert.net. All rights reserved. Yvonne Hakkert.
Best regards from: Yvonne Hakkert
Amsterdam The Netherlands
GO TO TOPEMAIL HAKKERT.NET |   BACK TO HOMEPAGE |